Hopp til hovedinnhold
Geografi

Rettigheter

Alle rettigheter til dette nettstedet (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt. 

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Forfattere: Helene Eide, Odd-Ivar Johansen, Arne Helge Øverjordet

Bilder og figurer: Opphavsperson oppgitt der bildet brukes.

Redaktør: Kjetil Nordengen

Design: Kjartan Haugen, MBYK
Programmering: Ravn Webveveriet AS