Hopp til hovedinnhold
Geografi

1. Geografifaget

Lytt til kapittelet

  • Kapittel 1 (2013-utg.)

Viktige begreper

den loddrette avstanden (høydeforskjellen) mellom to påfølgende høydekurver.
fra gresk geo og grafein: Jordbeskrivelse, å beskrive og forklare fenomener på jordoverflaten.
system for å bestemme en posisjon på jordkloden. Tar utgangspunkt i 0-meridianen gjennom Greenwich i London og ekvator.
størrelsen på det området vi studerer (lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt).
geografiske informasjonssystemer, databaser med digitalt kartfestede data.
satellittbasert system som kan gi oss svært nøyaktig posisjon på jordoverflata.
linje på kartet som går gjennom punkter med samme høyde over havet (også kalt koter).
vi danner oss et bilde av både naturlandskapet og kulturlandskapet, bosetning og næringsliv ved å studere kartet.
ved en kartprojeksjon overføres den krumme jordoverflaten til et plant kart (i en bestemt målestokk). Dette kan ikke gjøres uten en viss forvrengning i flate, form eller avstand.
brukt på Gerhardhus Mercators verdenskart utgitt 1569. Har hatt stor innflytelse på kartografien og vårt bilde av verden helt fram til i dag.
avstanden på kartet dividert på avstanden i terrenget. En målestokk på 1: 50 000 vil si at 1 cm på kartet svarer til 50 000 cm (500 m) i terrenget.
kart som viser ulike fenomener, slik som berggrunn, befolkning, jordsmonn etc.

Nettressurser