Hopp til hovedinnhold
Geografi

Væråret 2019

Det blåser slik at snøen driver over en vei i Finnmark, mars måned Manakin/iStock/Getty Images Plus

Se programmet Væråret 2019 fra NRK. La elevene underveis skrive ned noen stikkord om været og værhendelser i 2019.

Etter å ha sett programmet kan en velge å jobbe på ulike måter. Velg en av disse eller kombiner innslag og oppgaver fra flere. Forslag:

  • Individuelt: Elevene kan velge en hendelse de har notert ned. Deretter kan de finne mer informasjon om hendelsen og skrive en kort oppsummering (eller nyhetssak) der de blant annet tar med: hvor i Norge, når skjedde det, hva skjedde, fikk hendelsen konsekvenser for mennesker og forhold i samfunnet?
  • I grupper: Elevene går i grupper og deler med hverandre hvilke værhendelser de har notert ned. De kan også gi en kort beskrivelse av selve hendelsen. Deretter kan de diskutere om værhendelsene har noe med klimaendringer å gjøre. La dem finne argumenter for og argumenter mot. En kort felles oppsummering i klassen til slutt.
  • I klassen: Skriv på tavla de værhendelsene elevene har notert ned. Deretter kan dere se på hvilke type værhendelser det er og om hendelsene har hatt konsekvenser for mennesker og samfunn. Er det spesielle landsdeler som har vært utsatt? Elevene kan også utfordres på å vurdere om det vil bli flere av disse hendelsene i fremtiden og hvorfor.